როგორი არის ეფექტური E-mail მარკეტინგი?

როგორი არის ეფექტური E-mail მარკეტინგი?

როგორი არის ეფექტური E-mail მარკეტინგი?

ზოგადად მიჩნეულია, რომ ჩვეულებრივი საშუალო-სტატისტიკური მომხმარებლები მიიღებენ დაახლოებით 70 ელ. წერილს ყოველდღიურად, და აქედან დაახლოებით 80% წარმოადგენს სპამს. შესაბამისად მცირდება იმ მომხმარებელთა რაოდენობა, რომლებსაც სურთ წერილების გახსნა.

აქედან გამომდინარე, ბიზნესის მწარმოებლები მიიჩნევენ, რომ E-mail მარკეტინგი არის:

 • მხოლოდ მეილების გავრცელება
 • ფულისა და დროის ფუჭი ხარჯვა
 • ხარვეზებით მომუშავე

 

რა არის E-mail მარკეტინგი სინამდვილეში?

 

E-mail მარკეტინგი არის ეფექტური ინსტრუმენტი, რომელიც საშუალებას იძლევა:

 • პოტენციურ კლიენტებთან ეფექტური კომუნიკაცია დაამყაროთ;
 • გააცნოთ მათ თქვენი ბრენდი და შესაბამისი პროდუქტები;
 • განახორციელოთ პირველადი ან მეორადი გაყიდვა
 • “გამოაცოცხლოდ” პასიური ლოიალური კლიენტები
 • თავიდან აიცილოთ ზედმეტი სარეკლამო ხარჯი

E-mail მარკეტინგის 4 ძირითადი უპირატესობა:

 • გაყიდვების რაოდენობის გაზრდა 10 -დან 65% -მდე
 • წერილის მიმღებების რეკომენდაციებით 30% -მდე მოწვეული ახალი მომხმარებელი
 • აუდიტორიის სეგმენტაცია და 60% -ზე მეტი განმეორებითი გაყიდვები

 

რა შეცდომებს უშვებენ E-mail მარკეტინგის დროს?

 

გამოუცდელი მარკეტერები ხშირად უშვებენ შეცდომებს, რომლებიც იწვევენ არსებული ინსტრუმენტის გამოყენების პროდუქტიულობის შემცირებას. ესენია:

 • მეილ მარკეტინგის სტრატეგიის არარსებობა
 • წერილების ქაოტურად დაგზავნა
 • ტექნოლოგიებისა და ბაზრის ტენდენციების გაუთვალისწინებლობა
 • დაუხვეწელი დიზაინი

ძალიან მნიშვნელოვანია გათვალისწინებული იყოს აღნიშნული შეცდომები, E-mail მარკეტინგის წარმოების დროს. თითოეულს სურს, რომ საქმის წარმოების დროს მიიღოს მაქსიმალური სარგებელი, თუმცა ამის შესასრულებლად საჭიროა მცოდნე გუნდის მუშაობა.

08 ფლობს იმის რესურს, რომ გაუწიოს თქვენს ბიზნესს ხარისხიანი მომსახურება. ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ მეილ მარკეტინგის ყველა უპირატესობა, რათა თქვენ მიიღოთ მაქსიმალური მოგება, ნაკლები დანახარჯის ფონზე.